globe-security-blog-header-2

Omscholen

Veiligheid is een actueel thema, het gevoel van onveiligheid en dreigingen van buitenaf worden steeds groter en de behoefte van mensen om zichzelf en hun objecten te beschermen groeit. Investeren in veiligheid wordt niet langer gezien als een luxe maar als een must en een voorzorgsmaatregel. Ook de markt voor het inzetten van beroepsverkeersregelaars bij wegafzettingen groeit: er is behoefte aan menselijk contact naast alle geautomatiseerde bebordingen en bewegwijzeringen.

Omscholen tot een van deze beroepen is dus altijd een goed idee.

De markt groeit en daarmee ook uw banenkans na omscholing. Vraag gerust naar de mogelijkheden en eventuele vrijstellingen. 

Tegemoetkoming scholingskosten

Er zijn diverse mogelijkheden waarbij er subsidies of andere tegemoetkomingen in de scholingskosten zijn. Niet alleen via het UWV maar ook via de sociale dienst en tweedespoortrajecten is er veel mogelijk. Wij weten welke route we moeten volgen, via welke kanalen en aan welke regels we moeten voldoen.

Bent u langdurig ziek (geweest), gedeeltelijk afgekeurd of komt u bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd moeilijk aan een baan? Vertel ons uw verhaal en achtergrond en wij gaan samen met u kijken naar subsidiemogelijkheden zodat u zich kunt laten omscholen en meer kans maakt op de arbeidsmarkt.

Bel voor een afspraak met: 0314 - 62 41 04